Časopis Srdce Sáí

  V rámci Sáí Organizácie je zvykom, podľa vzoru z Prašánti Nilajám, kde vychádza časopis Sanathana Sarathi, že jednotlivé krajiny vydávajú časopis vo svojom národnom jazyku.

  Časopis je venovaný učeniu Satja Sáí Bábu - preložené príhovory Sáí Bábu do národného jazyka (z kníh alebo zo Sanathana Sarathi), informácie a novinky z diania v organizácii, preklady z kníh o Sáí Bábovi na pokračovanie, príbehy pre deti, myšlienky na zamyslenie a pod. 

  Taktiež Sáí mládež Európy vydáva svoj časopis Love Express v elektronickej podobe a bez nároku na honorár, ktorý je v angličtine, kde sú správy o Sáí akciách pre mladých z rôznych krajín Európy, ale napr. aj recepty zdravej vegetariánskej stravy.

  Satja Sáí Organizácia Slovensko vydáva tiež takýto časopis, ktorý sa nazýva Srdce Sáí. Vychádza podľa aktuálnych možností, nie pravidelne. Doteraz vyšli 4 čísla. Cena jedného čísla v rámci Slovenska je 3,- EUR, do Čiech 5,- EUR vrátane poštovného.

  Bližšie informácie o časopise Srdce Sáí, objednávkach a cene získate na emailovej adrese: sathyasai@sathyasai.sk.