Humanitárne projekty

Môj život je mojím posolstvom“
Satja Sáí Bábá inicioval, viedol a realizoval celú škálu humanitárnych projektov v Indii a tým inšpiroval svojich nasledovníkov k uskutočňovaniu podobných projektov po celom svete.

 

Vzdelávanie
Satja Sáí Bábá je svetovým učiteľom.

Založil vzdelávací systém, ktorý poskytuje všetky stupne vzdelania, od základného po vysokoškolské, úplne zadarmo. Tento systém poskytuje najvyššie akademické vzdelanie založené na piatich ľudských hodnotách: Pravda, Správne konanie, Mier, Láska a Nenásilie.

Učenie sa týmto hodnotám pripravuje študentov na vstup do spoločnosti a na život podľa týchto Princípov. Tým pádom sa práca nepovažuje len za prostriedok na získanie peňazí a materiálnych vecí, ale aj za nástroj, ktorým lepšie slúžime človeku a spoločnosti.

Absolventi Sáí Bábových univerzít sú vyhľadávaní po celom svete. Popri skvelých školských výsledkoch reprezentujú aj záruku čestnosti a profesionality.


Zdravotná starostlivosť

V roku 2002 Sáí Bábá povedal: „Je mnoho chudobných a utláčaných ľudí, ktorí trpia nedostatkom riadnej lekárskej starostlivosti. Vo veľkých nemocniciach sa o nich nikto nestará, pretože si nemôžu dovoliť drahé liečenie. V niektorých nemocniciach im nie je dokonca povolené, aby vstúpili hlavnou bránou. Môže byť väčší hriech než tento? Mojím zámerom je poskytnúť zadarmo lekársku starostlivosť všetkým týmto chudobným a opusteným ľuďom.“

(Sathya Sai Speaks, vol. 35)


Satja Sáí Bábá založil štyri nemocnice, z ktorých dve sú vybavené najmodernejším zariadením pre vyššiu starostlivosť v oblasti kardiológie, kardiochirurgie, neurológie, nefrológie, urológie, očného lekárstva a v iných odboroch medicíny.

Sáí Bábá v novembri 1991 za prítomnosti indického premiéra otvoril najmodernejšiu a najsofistikovanejšiu všeobecnú nemocnicu v rámci celej Indie Super Speciality Hospital v Puttaparthi. Hospitalizáciu, zdravotnú asistenciu, ubytovanie pre rodinu, terapiu a chirurgické zákroky, vrátane najkomplikovanejšej a najdrahšej liečby, dostávajú pacienti zadarmo. Do konca roku 2006 bolo len v nemocnici v Puttaparthi vykonaných desiatky tisíc operácií srdca.

V januári 2001 Satja Sáí Bábá otvoril tiež Super Špecializovanú Nemocnicu vo Whitefielde, Bangalore. Táto nemocnica má kapacitu 330 lôžok. Má 12 operačných sál a špecializuje sa na kardiológiu, srdcovo-cievnu chirurgiu, neurológiu a neurochirurgiu. Do júna 2007 bolo v tejto nemocnici ošetrených 450.865 pacientov – vo väčšine prípadov to boli ľudia, ktorí si nemohli zaplatiť zdravotnú starostlivosť.

Ak choroba a utrpenie nerobia rozdiely medzi chudobnými a bohatými, prečo by sme ich mali robiť my?“

Zdravotná starostlivosť je tiež poskytovaná formou lekárskych táborov, ktoré sprostredkovávajú potrebnú starostlivosť, lieky aj poučenie o výžive a hygiene ľuďom, ktorí by k tomu inak nikdy nemali prístup.
Všetka zdravotná starostlivosť je poskytovaná zadarmo.

Primárne potreby – zásobovanie pitnou vodou
V mnohých odľahlých oblastiach Indie nemajú chudobní ľudia prístup k čerstvej pitnej vode. Nosia preto pitnú vodu do svojich domovov dlhé kilometre alebo používajú znečistenú vodu zo studní, čo môže mať zničujúce zdravotné následky.

Pre dva milióny ľudí v štáte Andra Pradéš, južná India, bola odjakživa každodenným problémom pitná voda. Nielenže nebola zaručená čistota vody, ale navyše často bola dostupná len znečistená voda. Po márnom naliehaní na vládu sa Sáí Bába rozhodol konať. Spustil rôzne projekty veľkých rozmerov a rýchlej realizácie. V roku 1994 bol realizovaný projekt na zásobovanie pitnou vodou v oblasti Anantapur. Zúčastnilo sa ho 15 000 dobrovoľníkov. Pitná voda bola privedená do 750 dedín s 900 000 obyvateľmi.
Ďalšie projekty boli realizované v Medaku a Mahabubnagare (2001) a v Chennai (Madras, 2004).
Všetky tieto projekty zásobujú milióny ľudí a viac než 1000 dedín čistou pitnou vodou. Ďalší vodný projekt sa začal v East-Godavari v roku 2007.

Sáí Bábá nikdy nepýtal peniaze ani pre jeden z týchto projektov. Tým, ktorí sú ochotní pomôcť, dáva možnosť prispieť k blahu ostatných.

Bábá hovorí: „Váš život je mojím posolstvom“
Služba tým, ktorí to potrebujú
Satja Sáí Bábá sa často osobne stará o ľudí, ktorí to potrebujú. Či už ide o rozdávanie jedla a ošatenia najchudobnejším, darovanie invalidných vozíkov hendikepovaným, alebo šijacích strojov nezamestnaným, aby si mohli šitím zaistiť svoje živobytie.

Tisíce ľudí na celom svete sa nechávajú inšpirovať príkladom týchto obrovských úspechov a podnikajú množstvo sociálnych aktivít podľa svojich možností. Napríklad stavanie nemocníc, škôl a škôlok, jedální pre chudobných, ako aj veľké množstvo ďalších aktivít služby pre menej šťastných ľudí v spoločnosti, starých, telesne znevýhodnených ľudí, chronicky či smrteľne chorých a tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti.