Knihy, CD a DVD

Satja Sáí Organizácia sa zaoberá prekladom kníh od Sáí Bábu alebo o ňom a pripravuje ich na vydanie. Momentálne sú na našom trhu dostupné knihy v češkom jazyku, ktorých vydanie zabezpečuje Sáí Organizácia Česko prostredníctvom ich Satja Sáí vzdelávacieho centra.  Sáí Organizácia Slovensko zabezpečuje distribúciu týchto kníh, ale aj CD a DVD, ktoré boli vydané v Čechách. Naším cieľom je priniesť čitateľom knihy o Sáí Bábovi a jeho učení aj v slovenskom jazyku. 

Jednotlivé tituly si môžete objednať na doberku na našej mailovej adrese: sathyasai@sathyasai.sk

 

KNIHY

http://www.sathyasai.cz/system/files/book-ssp04.jpgSatja Sáí Bába: Promluvy 4

Táto kniha prináša v češtine doposiaľ nepublikované Sáí Bábove príhovory prednesené v roku 1964. Svojím obsahom zodpovedá anglickému originálu Sathya Sai Speaks 4. Zosnulý profesor N. Kastúri, pôvodný prekladateľ a kompilátor celej edície Satja Sáí hovorí, nazýva túto radu zväzkov „voňavými kyticami, ktoré nikdy nezvädnú ani nevyblednú“.

Nedá sa inak, než súhlasiť. Hoci sú príhovory staré už takmer 50 rokov, ich posolstvo nijako nestráca na platnosti. Skôr naopak: práve v dnešnej dobe ponúka priezračné a ľahko pochopiteľné Sáí Bábove učenie praktické odpovede na otázky vzťahu jednotlivca k sebe samému ako aj ku spoločnosti a celému stvoreniu, a umožňuje tak hľadajúcim nájsť vyrovnanosť, šťastie a najvyššie osobné naplnenie.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, v Prahe, 2011. Pevná väzba. 300 strán. ISBN: 978-80-903408-5-5.

Cena: 8 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-promluvy_k_zamorskym_oddanym.jpgSatja Sáí Bábá: Promluvy k zámořským oddaným

Kniha obsahuje deväť príhovorov, ktoré Satja Sáí Bába predniesol pri rôznych príležitostiach malým skupinkám oddaných zo západu v rokoch 1984-94. Väčšina Sáí Bábových príhovorov býva adresovaná veľkým davovým zhromaždeniam, pozostávajúcich obvykle z indických oddaných a tieto príhovory sú potom tiež publikované v zborníkoch Sathya Sai Speaks (Satja Sáí hovorí).

V prípade Promluv k zámořským oddaným ide teda o súbor dosť ojedinelý. Po prvýkrát vyšiel v USA v roku 1999 a ide o kompiláciu Príhovorov, ktoré vyšli zatiaľ len časopisecky.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Sathya Sai Baba: Discourses to Overseas Devotees, v Prahe, 2004. Pevná väzba. 94 strán.  ISBN 80-903408-0-6.

Cena: 7 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-gita_vahini.jpgSatja Sáí Bábá: Gíta Váhiní

Ako už napovedá sám názov, táto kniha je inšpirovaná Bhagavadgítou. Nie je však jej komentárom alebo súhrnom. Táto Satja Sáí Bábova kniha je skôr reflexiou súčasného života na pozadí príbehu a udalostí, o ktorých Bhagavadgíta rozpráva.

Preložené z anglického originálu Geetha Vahini. Vydané v Prahe, 2003. Brož. 171 strán. ISBN 80-239-1268-2.

Cena: 4 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-prasnottara_vahini.jpgSatja Sáí Bábá: Prašnóttara Váhiní

Táto útla Satja Sáí Bábova kniha je jednou z prvých knižiek zo série Váhiní. Prašna znamená v sanskrite otázka, uttara odpoveď a váhiní je tok. Kniha je teda tokom otázok, ktoré dali popud k odpovediam Satja Sáí Bábu. Jej cieľom je objasniť základné pojmy ako je napr. karma, jóga, džňána, s ktorými sa stretáva aj slovenský čitateľ, ale aj ďalšie menej známe výrazy. Nejde však iba o definovanie ich pravého významu, ale najmä o zrozumiteľné uvedenie pojmov do vzájomných súvislostí.

Preložené z anglického originálu Prasnothara Vahini. Vydané v Prahe, 2003. Brož. 67 strán. ISBN 80-239-1660-2.

Cena: 2 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-joga_cinu.jpgSatja Sáí Bábá: Jóga činu – Základy sádhany

Tento zväzok obsahuje dve knihy citátov a príhovorov Satja Sáí Bábu na tému služby a sádhany. Môže tak slúžiť ako praktický sprievodca na duchovnej ceste.

„…S novým porozumením pravdy si uvedomujeme dôležitosť „služby“ a skutočnosť, že služba blížnemu je službou Bohu. A zároveň slúžime tiež sami sebe, lebo všetci sme jedno. Na dôležitosť služby kladie Bábá veľký dôraz. Na začiatku sa oddaní možno prihlasujú do služby, pretože veria, že je to tak správne. Ako sa neskôr začne srdce otvárať a láska plynie voľnejšie, prichádza túžba po službe zvnútra, z preciťovania lásky a súcitenia…“ (úryvok z časti Joga činu).

„Sádhana je duchovné cvičenie. Prax sádhany každého z nás je iná, pretože každý človek je jedinečná, neopakovateľná bytosť. Náš postup na ceste k zjednoteniu so svojím vnútorným ja, s božstvom nám vrodeným, je tiež jedinečný a neopakovateľný. Existujú však základné body, princípy, ktoré sú pre všetkých spoločné, alebo sú spoločné aspoň určitým skupinám ľudí, ako sú napríklad študenti či učitelia. Tieto základné body predkladá táto kniha.“ (úryvok z časti Základy sádhany).

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglických originálov Yoga of Action a Bases of Sadhana, v Prahe, 2007. Pevná väzba. 121 strán. ISBN 80-903408-4-9.

Cena: 7 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-avatar.jpgHoward Murphet: Sáí Bábá – Avatár

„Sáí Bábá – Avatár“ je druhá Murphetova kniha o Šrí Satja Sáí Bábovi, ktorý vzbudil veľký záujem po celom svete. Autorove predchádzajúce dielo „Sáí Bábá – Muž zázraků“ sa zaoberá predovšetkým Sáí Bábovým narodením, detstvom a mladými rokmi a malo vo svete ohromný ohlas. „Sáí Bábá – Avatár“ pokračuje tam, kde „Sáí Bábá – Muž zázraků“ končí. Kniha opisuje osobné skúsenosti tých, ktorých sa dotkla blahodarnosť Sáí Bábovej duchovnej sily. Autor predkladá aj vlastné poznámky o rôznych aspektoch Sáí Bábovho života a diela. Hľadá vysvetlenia hlbín jeho osobnosti, cesty a duchovných právd, ktoré učí.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Howard Murphet: Sai Baba - Avatar, v Prahe, 2005. Pevná väzba. 212 strán. ISBN 80-903408-3-0.

Cena: 9 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-muz_zazraku.jpgHoward Murphet: Sáí Bábá – Muž zázraků

Autor Howard Murphet píše o knihe nasledujúce: „Táto kniha je určená trom skupinám čitateľov. Do prvej patria ti, ktorých zaujímajú a priťahujú tajomstvá, kúzla a zázraky života. Druhú tvoria ľudia, hľadajúci duchovné svetlo, ktorí doposiaľ nenašli to, o čo usilujú. Mnohí čitatelia z oboch týchto skupín, zvlášť z tej prvej, doteraz ani nepočuli o Satja Sáí Bábovi z Indie, nie to aby videli jeho zázraky a pocítili jeho veľký vplyv. Budú viac než pochybovať. Pokúsil som sa teda fakty prezentovať tak objektívne, ako je jen možné, s mierou oddanosti zníženou na minimum. Témou zázračných javov sa občas nejakým spôsobom zaoberajú aj iné knihy. Neviem ale o žiadnej, ktorá opisuje toľko rôznych divov spojených s ešte žijúcim zázračným svätcom a podložených takým množstvom svedkov, ktorých pravé mená sú uvedené. Títo svedkovia sú väčšinou dobre známy vo svojich profesijných skupinách a komunitách a môžu byť kontaktovaní kýmkoľvek z pochybujúcich, ktorí potrebujú potvrdiť tu opísané fantastické neuveriteľné zážitky.

Tretia skupina čitateľov - Sáího oddaní - môže mať pocit, že je táto prezentácia príliš chladná, pretože prvok oddanosti je minimálny. Prosím ale, aby si uvedomili, že čistá literatúra oddanosti zaujíma len oddaných a ja sa tu primárne sústredím na o mnoho širšie pole čitateľov. Úprimne dúfam, že aj najzapálenejší a skúsený Sáího oddaný, ktorému sa výnimočné stalo bežným, nájde na týchto stránkach niečo, čo ho bude zaujímať – možno nejaké nové svedectvo, aspekt alebo interpretáciu veľkej Sáího moci. Pretože tá je nezmerateľným oceánom a človek môže poznať len jej nepatrnú časť. Táto knižka je ovocím dlhého, ale štedro odmeneného hľadania, pátrania a skúseností. Chcel by som sa s vami podeliť o tú inšpirujúcu kvapku z oceánu, ktorú som poznal.“

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Howard Murphet: Sai Baba - Man of Miracles, v Prahe, 2004. Pevná väzba. 210 strán. ISBN 80-903408-1-4.

Cena: 9 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/book-promena_srdce.jpgJudy Warnerová: Proměna srdce

Túto knihu zostavila a redigovala Judy Warnerová. Je zbierkou zážitkov ľudí, ktorých životy boli premenené Šrí Satja Sáí Bábom. Príbehy, spísané so srdečnosťou a súcítením, poskytujú jedinečný a osobný pohľad na Satja Sáí Bábu. Sáí Bába má milióny stúpencov v Indii, rovnako ako v mnohých krajinách po celom svete. Udivuje ľudí múdrosťou, poznaním a bezpodmienečnou láskou. Uvedené osobné rozprávania spísali ľudia, žijúci bežný, každodenný život ako my. Ukazujú, ako sa skutočné duchovné prebudenie objavuje za veľmi rozmanitých okolností – u ľudí rôznych mentalít, vzdelania, zázemia a filozofických prístupov k životu. Táto kniha má pomôcť pochopiť posolstvo Šrí Satja Sáí Bábu.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum, z anglického originálu Judy Warner: Transformation of the Heart, v Prahe, 2004. Pevná väzba. 166 strán. ISBN 80-903408-2-2.

Cena: 8 EUR (+ poštovné)

 

CD, DVD

http://www.sathyasai.cz/files/basic/cd-vteleni_lasky_2.jpgVtělení lásky 2 (CD)

Druhé CD Vtělení lásky prináša poslucháčom desať pútavých „duchovných piesní“ v podaní Satja Sáí Bábu, medzi nimi napr. známu Modlitbu oslobodenia (Asató má) a bhadžan „Love is my form“ (Láska je moja podoba), ktorého autorom je Sáí Bábá sám.

Buklet obsahuje nie len české preklady všetkých piesní, ale tiež originálne texty v sanskrite či angličtine. Autormi hudobného podkladu sú rovnako ako u „jednotky“ Gianluca a Gabriele Ducrosovci, ktorých citlivé kompozície v širšom orchestrálnom obsadení v spojení so Sáí Bábovým hlasom vytvárajú nezameniteľné dielo.

Celkový čas: 60:29.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum so zvolením Premasound, Taliansko, v Prahe, 2007.

Cena: 14 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/cd-vteleni_lasky.jpgVtělení lásky (CD)

Satja Sáí Bábá pri svojich verejných príhovoroch často spieval. Improvizoval a drobnými veršami tak odovzdával podstatu svojho učenia. Jeho hlas rozochvieval srdce každého načúvajúceho. A práve nezameniteľným Sáí Bábovým spevom sa nechali inšpirovať Gianluca a Gabriele Ducrosovci ku skomponovaniu hudobného podkladu jeho hlasu spojením indickej a západnej hudby.

Celkový čas: 56:48.

Vydalo Satja Sáí vzdělávací centrum so zvolením Premasound, Taliansko, v Prahe, 2005.

Cena: 10 EUR (+ poštovné)


http://www.sathyasai.cz/files/basic/dvd-jeho_dilo.jpgJeho dielo (DVD)

Takmer dvadsať minútový profesionálne spracovaný film zachytáva najdôležitejšiu oblasť Sáí Bábovho pôsobenia a nesebeckej služby ľudstvu – nemocnice pre chudobných, projekt zásobovania pitnou vodou pre viac než 750 dedín, vzdelávacie inštitúcie. Svojím príkladom vedie desaťtisíce ľudí k tomu, aby svoj život naplnili láskou v myšlienkach, slovách a činoch v súlade so svojím prehlásením: „Môj život je mojím posolstvom.“

DVD vydala Satja Sáí Organizácia v Poľsku v spolupráci s ostatnými Sáí Organizáciami v Európe. Film je dabovaný v 14 jazykoch, medzi nimi aj česky a slovensky.

Cena: 5 EUR (+ poštovné)