Kto je Satja Sáí Bábá

Satja Sáí Bábá je jedným z najviac uctievaných duchovných učiteľov. Miliónmi ľudí po celom svete je označovaný za Avatára nášho veku. „Avatár“, slovo odvodené zo sanskritu, znamená stelesnenie božského vedomia na zemi.

Jeho stúpenci patria do rôznych vierovyznaní, národností a rás. Satja Sáí Bábá je univerzálny a nadčasový učiteľ, ktorý formuje životy miliónom ľudí v zmysle duchovných princípov univerzálnej lásky, pravdy, správneho konania, vnútorného mieru a nenásilia v myšlienkach, slovách a činoch. Prišiel ako svetový učiteľ viesť ľudstvo v tejto kritickej dobe k božskému životu. Prišiel, aby nám pripomenul, že sami sme božskými bytosťami.


Satja Sáí Bábá sa narodil 23. novembra 1926 v dedinke Puttaparthi, v štáte Andhra Pradéš na juhu Indie. Okrem jednej cesty do Afriky pôsobil v jeho rodnej krajine. Svoje telo opustil 24.4.2011, avšak pre jeho stúpencov neodišiel nikdy, pretože Božské vedomie je nadčasové a všadeprítomné, nie je obmedzené časom, formou ani priestorom.

Jeho meno znamená: Pravda (Satja), Božská Matka (Sáí) a Otec (Bábá).

Od útleho detstva prehlasoval:

„Vzdelanie spojené s rozvojom charakteru, udržiavaním dobrého zdravia, naplnením základných potrieb človeka, sú práva, ktoré Boh udelil celému ľudstvu bez rozdielu sociálnej triedy, rasy alebo vierovyznania.“

„Je len jedno náboženstvo, náboženstvo Lásky.
Je len jedna kasta, kasta Ľudstva.
Je len jeden jazyk, jazyk Srdca.
Je len jeden Boh a ten je všadeprítomný.“

 

Národov je veľa, ale Zem je jedna.
Šperkov je veľa, ale zlato je len jedno.
Hviezd je veľa, ale obloha je jedna.
Tiel je veľa, ale jeden je vzduch, ktorý dýchame."

 

Jeho Poslanie

Sáí Bábá nepatrí k žiadnemu náboženstvu a žiadne nepropaguje. Jeho poslanie je nad všetkými náboženstvami, i keď uznáva oprávnenosť všetkých náboženských tradícií. Cieľom jeho učenia je ukázať človeku cestu, ktorá vedie k pochopeniu jeho pravej Božskej Podstaty, rešpektujúc univerzálne duchovné učenie, ktoré je spoločné pre všetky náboženstvá.

Sáí Bábá neočakáva od svojich nasledovateľov, aby ho uctievali. Odporúča uctievať Boha v takej podobe, ktorá sa komu páči podľa jeho/jej výchovy a kultúry. Proces uctievania trvá, pokým hľadajúci neprejde nad úroveň náboženstva v prospech duchovna, teda pokiaľ nepostúpi z vonkajšieho hľadania smerom k vnútornému, pokiaľ neobjaví Boha vo svojom vnútri.

„Prišiel som zažať lampu lásky vo vašich srdciach, aby deň po dni svietila stále väčším jasom. Neprišiel som rozprávať v mene žiadneho konkrétneho duchovného vierovyznania či indickej filozofie. Neprišiel som s poslaním zviditeľniť nejakú sektu či vierovyznanie, ani aby som zbieral priaznivcov nejakej doktríny.

"Nemám v pláne prilákať žiakov či oddaných k môjmu či inému spoločenstvu.
Prišiel som, aby som vám povedal
o Univerzálnej Pravde,
o Božskom Vedomí,
o ceste Lásky,
o filozofii Lásky,
o tejto službe Lásky.“


Satja Sáí Hnutie

Jedinečná schopnosť a Láska prejavená Sáí Bábom v prirodzenej a spontánnej podobe priťahujú každý deň mnoho tisíc ľudí zo všetkých kútov sveta. A hoci počet ľudí, ktorí prišli do osobného kontaktu s fenoménom Sáí Bábá je obrovský, najväčším zázrakom, ktorý jeho nasledovatelia spoznali, je transformácia ľudského srdca.

„Človek by sa mal usilovať vypestovať zárodky Pravdy (Satja), Správneho konania (Dharma), Mieru (Šánti) a Lásky (Préma) v srdci každého jedinca, ktorý je pripravený ich prijať. Mudrci všetkých náboženstiev opísali prostriedky a metódy - kroky, ktoré treba podniknúť, riziká, ktorým sa treba vyhnúť, pomoc a prekážky, ktoré človek musí zvažovať, keď sa snaží o dosiahnutie tohto cieľa. Milióny ľudí aj získavajú prospech z ich rád. Ale nikdy predtým nebolo zorganizované hnutie, do ktorého je zapojené celé ľudstvo.“