Odkazy

www.sathyasai.org – Medzinárodná Satja Sáí Organizácia

www.sathyasai-zone7.org – Satja Sáí Organizácia v strednej a severnej Európe

www.srisathyasai.org.in – Šrí Satja Sáí Central Trust, Prašánti Nilajam

www.radiosai.org – Rádio Sai Global Harmony 

www.sathyasai.cz - Satja Saí Organizácia v Českej Republike